Нагла схема! Далавера за 1 млн. с тролеите на Враца (УЛИЧАВАЩИ ДОКУМЕНТИ)

0

- Advertisement -

Вижте как Министерството на отбраната и общината, управлявана от ГЕРБ, помогнаха за грандиозната измама

Далавера за 1 млн. лева завъртя тарикат, представящ се за бизнесмен, с помощта на Министерството на отбраната и кметството на Враца!

В момента текат пари от корупция към свързани с властта „предприемачи“, без това да се регистрира от радара на прокуратурата.

Ето ви една мръсна история, в която се преплитат Министерството на отбраната, удобна фирма-нарушител и кметството във Враца. А сюжетът на мерзката случка е подплатен с милион лева, алармира Narod.bg.

Поради очевадната нужда от нови тролеи в града под Околчица на 13.12.2019 г. е открита обществена поръчка от управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД Виктория Христова Красимирова – Начева, който е фактическият възложител. Всъщност, възложител се явява кметството на Враца, което стои зад дружеството.

Кражбата мина незабелязано покрай Калин Каменов

Важна вметка – кметът на Враца е от ГЕРБ – Калин Каменов. Градоначалникът беше от близкото обкръжение на премиера Бойко Борисов, дори бе негов зам.-министър на спорта в две правителства. Към днешна дата обаче Каменов лази по нервите на все повече хора от лидерите на ГЕРБ. Дори и самия Борисов му е вдигнал мерника, защото кмета по много безобразен начин се заиграва с далавери. Като направи в ето този случай.

В обществената поръчка за деветте тролейбуса участват две фирми, едната от които е „Авто Инженеринг Холдинг Груп” – известна в миналото с редица скандални обществени поръчки и замесвана и преди в корупционни скандали. Навръх националния празник 3 март тази година, който между другото беше и неработен ден, комисия, определена и назначена от възложителя (община Враца), трябваше да отвори ценовите оферти на двете компании и респективно да бъде определен победител.

Случи се обаче друго. Едната от компаниите бе отстранена от процедурата защото, според комисията, не отговаря на зададените технически параметри по конкретната обществена поръчка.

Това означава неотваряне на нейната ценова оферта, поради което се стигна до служебна победа за една единствена допусната до финалния етап фирма – „Авто Инженеринг Холдинг Груп” ЕООД. Дотук на пръв поглед нищо укоримо. Така преценила уважаемата експертна комисия, така направила.

Как обаче изчезват парите на данъкоплатците?

Изненадата за заговорниците дойде преди началото на заседанието, след като от отстраненото дружество входирали писмо до комисията с приложен документ към него, с което медията ни разполага.

Документът доказва неизпълнение на обществена поръчка от определеното за изпълнител „Авто Инженеринг Холдинг Груп” ЕООД на 100% oт размера ѝ, т.е., в досието си служебно победилата фирма има изцяло неизпълнена обществена поръчка.

При това поръчител бил не Цар Киро от Катуница, а Министерството на отбраната на воеводата Красимир Каракачанов.

Заради пълното неизпълнение на заръката контрактът с военните бил прекратен, а на фирмата зад далаверата й наложени неустойки в размер на близо 100 000 лева.

Съгласно Закона за обществените поръчки обаче военното ведомство е задължено да уведоми Агенцията по обществени поръчки (АОП) за констатираното неизпълнение от страна на „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД и да й представи доказателства и документи, за да може АОП от своя страна да реализира законоустановените си правомощия и да се погрижи „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД да получи своята санкция – да бъде включен в забранителен списък за участие в бъдещи поръчки съгласно чл. 57, ал. 4 от ЗОП.

След редица сигнали до Министерство на отбраната месеци по-късно хората на Каракачанов привидно уведомили АОП за нарушенията на тарикатското ЕООД, но по начин, който изначално поставя в невъзможност Агенцията да реализира санкцията си спрямо нарушителя. Документът: https://dox.abv.bg/download?id=e9c3589b2e# – Линк за сваляне

Уведомлението на военното министерство е било абсолютно недопустимо, тъй като са били допуснати несъответствия и не са изпратени правилните документи. Това е видно от писмо на Агенцията по обществени поръчки – Документът: https://dox.abv.bg/download?id=ac6cddb346# – Линк за сваляне

Видно от посоченото писмо на агенцията, преписката е върната за отстраняване на допуснатите несъответствия, но без посочен срок за това.

Въпреки констатираните и доказани нарушения от страна на дружеството „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД, които са законови основания то да бъде отстранено и недопускано до сферата на обществените поръчки, въпреки множеството сигнали и въпреки писмата до Министерство на отбраната, както и до Агенцията по обществените поръчки и до куп други органи, имащи отношение по темата, както и след повече от 4 (четири) месеца от извършването на нарушението в следствие на заиграването между АОП и МО, „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД продължава да бъде прикривано от тези две институции

и все още не фигурира в списъка със стопанските субекти с нарушения

Само по себе си прекратеният с военните договор е достатъчно основание за задължително отстраняване от следващи участия в обществени поръчки на провинилия се участник съгласно Закона за обществени поръчки – чл. 55 от ЗОП, във връзка с условията за участие в процедурата.

Юлиян Димов е мозъкът зад измамата

Този факт обаче е умишлено премълчан от управителя на „Авто Инженеринг Холдинг Груп” ЕООД – 45-годишния Юлиян Тодоров Димов, в най-важния документ, с който се доказва съответствието с поставените критерии за участие. Умишленото премълчаване, освен престъплението „деклариране на неверни данни” по чл 313 от НК, съставлява на свой ред друго задължително основание да бъде отстранена фирмата на Юлиян Димов, според чл. 54 от ЗОП.

Така излиза, че съгласно предварително приетите от възложителя поводи за отстраняване, на основание Закона за обществените поръчки, „Авто Инженеринг Холдинг Груп” ЕООД е следвало да бъде моментално изритана от състезанието.

В Закона за обществените поръчки ясно е казано, че субект, за който е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора, може да бъде отстранен от участие в обществена поръчка.

Проверката ни показа, че хитреците от „Авто Инженеринг Холдинг Груп” ЕООД са рецидивисти – за същото деклариране на неверни данни например това дружество вече е било отстранявано от друг възложител – Столична община, и в момента срещу управителя му се води разследване за деклариране на неверни данни от Икономическа полиция. Документът: https://dox.abv.bg/download?id=571160a8ff# – Линк за сваляне

Това обаче не пречи на „Тролейбусен транспорт” Враца да си затвори очите и да отстрани всички останали кандидати, като допусне само фирмата на Юлиян Димов.

Явно горницата от един милион лева, с която според запознати е завишена реалната цена на предложените от фирмата-нарушител тролейбуси, е изиграла своята роля в избора на доставчик, коментира наш източник от общ. Враца.

- Advertisement -

Очаквано, „проверката” завършва с абсурда, че не е констатирано нарушение. И то въпреки факта, че информацията за прекратения договор с министерството на отбраната е публична и може да се види от всекиго на следния адрес:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=941423&newver=2

Законът за обществените поръчки е ясен – възложителят в лицето на общинската фирма „Тролейбусен транспорт”, респективно кметството, би следвало незабавно да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато е представил и документ с невярно съдържание – т.е. фалшив документ, с който се декларира липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за участие.

На заседанието комисията изгледаше видимо изненадана от новонастъпилото обстоятелство около проблемния участник „Авто Инженеринг Холдинг Груп” ЕООД. Оказа се, че неизпълненият на 100% договор не е деклариран, с което комисията е поставена или в заблуда, или някак си е пропуснала да регистрира шашмата при извършената задължителна проверка.

Така се стигна до правния абсурд комисията във Враца, подопечна на ОбС и респективно на кмета от ГЕРБ Калин Каменов, да отвори единствено ценовото предложение на „Авто Инженеринг Холдинг Груп” ЕООД.

Резултатът – при пълно противоречие със закона и установените правила, дружеството „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД е определено за победител и изпълнител на поръчката (Документът: https://dox.abv.bg/download?id=f378193c0d# – Линк за сваляне) с предложена значително по-висока цена (с над 1 000 000 лева, б.ред.) в сравнение с пазарната. Интересен е и фактът, че предвиденият за процедурата бюджет всъщност е раздут също с над един милион лева – очевидно предвидени за „свои хора“.

Има и друг любопитен момент – за да „провери“ информацията за прекратения договор с МО, възложителят е счел за достатъчно да се обърне само и единствено към „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД с искане за разяснение и се е задоволил само и единствено с писмени изявления от същото дружество, според които скандалната фирма нямала прекратен договор поради „пълно и виновно неизпълнение”.

Изявления, противоречащи на публикуваните в регистъра на АОП официални документи, но получили пълно доверие и кредитиране от страна на възложителя! Документът: https://dox.abv.bg/download?id=e6a4e1152d# – Линк за сваляне

Отричането на очевидни факти от „Авто Инженеринг” и фактът, че „Тролейбусен транспорт” Враца избира да си затвори очите, може да се обясни само по един начин – безогледна и зверска корупция.

Скандалните факти обаче не свършват дотук:

Съгласно Закона за обществените поръчки (чл. 230 от ЗОП) Министерство на отбраната е задължено да уведоми Агенцията по обществени поръчки за констатираното неизпълнение от страна на „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД и да й представи релевантните доказателства и документи, за да може Агенцията по обществени поръчки от своя страна да реализира законоустановените си правомощия, и да се погрижи „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД да получи своята санкция – да бъде включен в забранителен списък за участие в бъдещи поръчки съгласно чл. 57, ал. 4 от ЗОП.

След редица сигнали до Министерство на отбраната месеци по-късно хората на Красимир Каракачанов привидно уведомили АОП за нарушенията на „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД, но по начин, който изначално поставя в невъзможност Агенцията да реализира санкцията си спрямо нарушителя. Документът: https://dox.abv.bg/download?id=5b52d9ce6c# – Линк за сваляне

Уведомлението на военното министерство е било абсолютно недопустимо, тъй като са били допуснати несъответствия и не са изпратени правилните документи. Това е видно от писмо на Агенцията по обществени поръчки – Документът: https://dox.abv.bg/download?id=ac6cddb346# – Линк за сваляне

Както се вижда от посоченото писмо на агенцията, преписката е върната за отстраняване на допуснатите несъответствия, но без посочен срок за това, за да се даде възможност цялата история да се размие без ясна отговорност.

Въпреки констатираните и доказани нарушения от страна на дружеството „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД, които са законови основания то да бъде отстранено и недопускано до сферата на обществените поръчки, въпреки множеството сигнали и въпреки писмата до Министерство на отбраната, както и до АОП и до куп други органи, имащи отношение по темата, както и след повече от 4 (четири) месеца от извършването на нарушението в следствие на заиграването между АОП и МО, „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД продължава да бъде прикривано от тези две институции и все още НЕ фигурира в списъка със стопанските субекти с нарушения по чл. 57, ал. 4 от ЗОП.

Интересно е колко ли струва на „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД да бъде така усърдно прикривано от две иначе сериозни институции като Министерство на отбраната и Агенцията за обществени поръчки?

Интересно е също на кого се плащат тези пари, за да може дружеството необезпокоявано да продължи да печели скандални обществени поръчки за милиони.

Според запознати на директора на Дирекция „Отбранителна аквизиция“ в Министерство на отбраната Аделина Николова е било изрично забранено от пряк висшестоящ ръководител да изпълни служебните си задължения и да подаде необходимата информация към Агенцията по обществени поръчки. В тази връзка – https://dox.abv.bg/download?id=38491f7352# – Линк за сваляне.

В следствие на това, „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ЕООД не е надлежно докладвано до Агенцията по обществените поръчки от ведомството, имащо задължение да стори именно това. АОП, отговаряща солидарно с Министерството на отбраната с оглед уведомяването й, макар и ненадлежно, също не е упражнила законоустановените си функции по надзор и най-общо казано по координиране и проследяване кога и с какви документи да бъдат отстранени констатираните от нея несъответствия.

Без отговор остават и редица питания отправени към Министерството на отбраната по горните въпроси. Към момента се извършват и няколко разследвания и проверки по други скандално спечелени обществени поръчки от дружеството.

Преди повече от месец до главния прокурор Иван Гешев и ДАНС е достигнала информация за скандалната обществена поръчка във Враца, където предварително е било описано точно какво ще се случи.

Към момента информацията е потвърдена на 100% – остава да видим какво ще предприемат Гешев и българското ФБР. Остава да видим и кой ще вземе скандалния рушвет от един милион лева, за който собственикът на далавераджийската фирма Юлиан Димов се е похвалил пред приятели, че бил обещал, за да спечели във Враца.

Резултатът от посочените по-горе скандални обстоятелства е от една страна фактът, че една фирма, неспазвайки общите правила и критерии необезпокоявано конкурира останалите търговци и участници в сферата на обществените поръчки. Факт, който непременно свидетелства за сходство в интересите на субекти от частния и публичен сектор, неминуемо подхранен и от користни намерения.

От друга страна безхаберието и отказът от реализиране на законоустановените им правомощия на редица органи, изразяващо се в тяхното престъпно бездействие, преплетено с елементи на координация и единност, създава чувство за дефицит на справедливост. Създава се среда, твърде агресивна и негостоприемна за чуждестранни инвеститори.

Инвеститори, които категорично и безвъзвратно се оттеглят, заедно с техните финанси от българския пазар именно поради провеждане на опорочени процедури по възлагане на обществени поръчки като посочената в „Тролейбусен транспорт” – Враца.

Далаверата продължава

Докато кметството във Враца и Министерството на отбраната се чудят как да замажат измамата, която, когато бъде разплетена, може да коства пребиваване за известен период трудоустрояване в жилище от заключен тип на виновниците, е отворена друга обществена поръчка, чийто предмет е: „Доставка на оборудване за създаване на трансгранична точка за подобряване на капацитета на администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца” за над 4 милиона и половина лева.

Зададените в тази поръчка критерии за подбор поразително много приличат на критериите по посочената по-горе поръчка за тролейбуси. Интересното е, че всъщност „новата” поръчка не е никак нова, тъй е била пускана два пъти в миналото, но впоследствие няколкократно спирана и прекратявана поради обжалвания, а след това е повторно публикувана.

Интересното е, че „Авто Инженеринг Холдинг Груп” ЕООД е била сред участниците. Нещо повече, въпреки многократните спирания и прекратявания, скандалните критерии за подбор остават все така непроменени. Вероятно с мотив конкретен участник в процедурата да бъде отново предопределен за изпълнител.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече