БОЕЦ сезира МВР и ВКП за извършени от Борисов нарушения на пътя!

0

- Advertisement -

От БОЕЦ са видели нарушения на пътя, извършени от Бойко Борисов с неговата джипка. Шефът на Гражданското движение Георги Георгиев обяви, че по този повод са сезирали МВР и прокуратурата.

Ето какво написаха от БОЕЦ на своята страница във Бейсбук: 

БОЕЦ внесе сигнал до МВР и прокуратурата за извършени от Борисов нарушения на Закона за движение по пътищата, квалифицирани и като хулиганство, което е престъпление според НК. 

Вероятно мнозина са били свидетели на ПР видеоматериалите от фейсбук профила на Борисов, публично известни, като „Севда ТВ“. Особено натрапчиви станаха, след като Борисов излезе в нелегалност по време на протестите и се появяваше само от джипката без предупреждение, като герой от филм на ужасите. Асфалт, трактори, дори една крава стана обект на ПРските дневни полюции на „Севда ТВ“ и Бойко Борисов. Кадрите често са показвали как Борисов нарушава един, или друг закон, но за него това не е проблем. Типично за всяка мутра, той се чувства над закона. А типично за всеки самозабравил се застаряващ диктатор, той държи и да покаже, че законите не важат за него.

На 12.11.2020г. в електронният сайт на вестник „СЕГА” бе публикувано видео от пътуване на лицето Бойко Методиев Борисов – премиер на Република България, в служебен автомобил на НСО, управляван от него по магистрала „Европа”. Вижда се, че магистралата е отворена за движение в двете посоки и по нея се движат автомобили и тежки камиони. От видеото става ясно, че в автомобила заедно с Борисов пътуват и Костадин Ангелов – министър на здравеопазването, Асен Балтов – шеф на болница „Пирогов”  и неустановен охранител от НСО. Видеокадрите съдържат и информация и данни за тежки нарушения на Закона за движение по пътищата и извършени престъпления.

Прилагаме линк към видеото на вестник „СЕГА“:

https://segabg.com/node/159870

Борисов приема шофирането на джипката, като демонстрация че той „кара кораба“.  Всъщност  шофирането му е, като управлението му – незаконно, некадърно, и опасно!  

Публикуваме пълен текст на сигнала:

ДО : ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

                                                                    СИГНАЛ

от ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”,

ЕИК 176949776, адрес – гр. Видин, к-с „Панония” блок 4 вход З ап 157, тел. 0899591399

относно

съмнения и данни  за извършени нарушения на ЗДвП от Бойко Методиев Борисов – премиер на Република България– чл. Чл. 175а.  Чл. 178ж. Чл. 179. 1, . Чл. 181. От ЗДвП,  както и за  извършени престъпления – хулиганство отличаващо се с изключителен цинизъм, наглост и обществена опасност – чл. Чл. 325. От НК.

На 12.11.2020г. в електронният сайт на вестник „СЕГА” бе публикувано видео от пътуване на лицето Бойко Методиев Борисов – премиер на Република България, в служебен автомобил на НСО, управляван от него по магистрала „Европа”. Вижда се, че магистралата е отворена за движение в двете посоки и по нея се движат автомобили и тежки камиони. От видеото става ясно, че в автомобила заедно с Борисов пътуват и Костадин Ангелов – министър на здравеопазването, Асен Балтов – шеф на болница „Пирогов”  и неустановен охранител от НСО. Видеокадрите съдържат и информация и данни за тежки нарушения на Закона за движение по пътищата и извършени престъпления, а именно:

На третата минута и 10сек.  от видеоматериала се вижда как Бойко Борисов спира на магистралата и разговаря с работници, които извършват ремонтни дейности. Борисов провежда с тях  разговор, тип „интервю”, което се излъчва на неговият фейсбук профил с цел ПР и реклама на асфалтовата дейност на премиера. Това спиране на Борисов на магистралата няма нищо общо с нейното предназначение. Магистралата, като пътно съоръжение има за цел осигуряване на възможност за скоростен и безопасен превоз на пътници и товари, а не е изградена за реклама и пропаганда на дейността на премиера. С действията си Борисов грубо нарушава чл. 175а. от ЗДвП:

Чл. 175а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв. водач, който организира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.

(2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от три години и глоба 5000 лв.

На 3 мин. и 30 сек. от видеоматериала се вижда, че Борисов навлиза и шофира в аварийната лента на магистралата (лента за принудително спиране), като се налага охранителят от НСО принудително да коригира посоката на движение на автомобила, за да предотврати пътно транспортно произшествие. Действията на Борисов и шофирането в аварийната лента представляват брутално нарушаване на чл. 178.ж от ЗДвП, а именно:

Чл. 178ж. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца и глоба 1000 лв. водач, който се движи в лентата за принудително спиране по автомагистрала, без да са налице изключенията по чл. 58, т. 3 или в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път.

- Advertisement -

От същите кадри се вижда, че Борисов навлизайки в аварийната лента пресича пътната маркировка на магистралата – бяла непрекъсната линия създавайки непосредствена опасност за движението в нарушение на чл. 179. Ал.1 :

Чл. 179. (1) (Предишен текст на чл. 179 – ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм., бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Наказва се с глоба в размер 150 лв.: 5. (доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) който не спазва предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението;

При спирането си на магистралата, за да разговаря със строителни работници (изключително рискова маневра, която представлява заплаха за живота и здравето, както на неговите спътници, така и на всички останали водачи и пътници участващи в движението  по магистралата) Борисов освен всички друго закони, правила и норми нарушава и чл. 181. От ЗДвП. Ясно е, че не извършва товаро-разтоварна дейност:

Чл. 181. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Наказва се с глоба 50 лв.: ал.5. водач, който не спре двигателя, когато моторното превозно средство е в престой или е паркирано, освен ако работата му е необходима за извършване на товарно-разтоварна или друга технологична дейност;

Прилагаме линк към видеото публикувано от вестник „СЕГА”:

https://segabg.com/node/159870

Само от тези няколко минути видеоматериал се вижда, че лицето Бойко Методиев Борисов нарушава показно, брутално, нагло и безцеремонно многократно ЗДвП, поставяйки в риск живота на своите спътници и останалите участници в движението, като само бързата реакция на гарда от НСО предотвратява катастрофа. От множество подобни видоматериали от фейсбук профила на премиера (известни като „Видео Севда ТВ”) знаем, че Борисов е рецидивист в закононарушенията на пътя. Той нарушава и закона за НСО, който му забранява, като охранявано лице да шофира сам автомобил на службата!

На основание приложените доказателства (видеоматериал) можем да твърдим обосновано, че действията на Бойко Борисов се квалифицират и като хулиганство, което е престъпление по НК. Борисов е рецидивист в извършването на подобни закононарушения и действията му се отличават с изключителна  циничност, явно и демонстративно неуважение към обществото и материалният закон, широка публичност, която скандализира и отвращава широк кръг от българските граждани.

Чл. 325. (1) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Който извърши непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, се наказва за хулиганство с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с обществено порицание.

(3) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено при управляване на моторно превозно средство, наказанието е: по ал. 1 – лишаване от свобода до три години и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7; по ал. 2 – лишаване от свобода до пет години и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7.

(4) (Нова – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2002 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 26 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 3, доп. – ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Когато деянието по предходните алинеи е извършено повторно, наказанието е: по ал. 1 – лишаване от свобода до три години; по ал. 2 и 3 – лишаване от свобода от една до пет години.

(5) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2002 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 26 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Когато деянието по ал. 1 – 3 представлява опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.

На основание чл. 207 от НПК, БОЕЦ сезираме ВКП за установените от нас данни за извършени престъпления и изискваме от прокуратурата да образува досъдебно производство срещу премиера Бойко Борисов за посочените от нас закононарушения, като установи наличието на извършените престъпления и незабавно му бъдат повдигнати обвинения за хулиганство, като бъдат отчетени изключителният цинизъм и рецидив в действията му.

БОЕЦ сезираме и МВР за нарушенията на ЗДвП извършени от Бойко Борисов и изискваме да образуват необходимите проверки за установяване на закононарушенията и му бъдат наложени съответните административни санкции и наказания.

БОЕЦ изискваме от прокуратурата и МВР да бъдем информирани за всички техни действия и резултатите от тях и заявяваме своята готовност да представим допълнителна информация по случая.

#ГЕШЕВеПОЗОР

16.12.2020г.                Георги Георгиев – председател на УС на ГД „БОЕЦ”

В момента има три активни проверки срещу Борисов по сигнали на БОЕЦ, които са без резултат и развитие.  Именно затова мафията на Пеевски и Борисов го назначиха на поста, за да защитава техните интереси. Всички тези сигнали обаче скоро ще бъдат преобразувани в обвинителни актове и наглите ще отговарят за всички извършени престъпления! За да се случи това трябва да отстраним мафията от властта и да отпушим съдебната система! 

Битката продължава!

Всеки ден на площадите и бой до дупка за постигане на първата четворна  цел – ОСТАВКИТЕ на Борисов, Гешев, Кошлуков и Цацаров. 

БОЕЦ се превърна в символ на съпротивата срещу престъпната власт на мафията! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и  за всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече