Хаос на пазара: Всеки седми търговец ни удря в грамажа

0

- Advertisement -

Всеки седми търговец ни удря в кантара и ни продава по-малко количество стока, отколкото изписаното на везната. Това показват данни на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). 1883 търговци и 2005 използвани от тях везни за търговски плащания бяха проверени в цялата страна от инспекторите.

Инспекциите бяха проведени от 01 септември до 30 октомври, когато е най-активния период за търговия с плодове и зеленчуци. При масовите проверки,  инспекторите на  ДАМТН са били активно подпомагани от служители от регионалните структури на МВР. Проверките обхванаха търговците, които извършват продажба на плодове и зеленчуци на постоянни и временни пазари, зеленчукови борси, тържища и във временни търговски обекти на открито.

При осъществения метрологичен надзор е установено, че 349 бр. везни (16,9 % от инспектираните) не съответстват на изискванията на Закона за измерванията. Констатирано е, че 239 бр. (12 % ) от използваните везни не са преминали изискуемите процедури по одобряване на типа им или оценка на съответствието им със съществените изисквания към тях. Поради тази причина, тези средства за измерване не трябва да се използват за измервания с цел осъществяване на търговски плащания. За останалите 110 везни (5,5 %) е установено, че не са преминали изискуемите ежегодни периодични проверки. Някои от тях не са били представяни за проверка години наред.

При анализа на резултатите от проверките се стигна до извода, че най-сериозно се открояват нарушенията на общинските пазари в Белоградчик и Шабла, където всички инспектирани везни са били несъответстващи. 93,3% са несъответстващи везни на общински пазар в Исперих. Най-изрядни са търговците в Монтана, Вършец, Стражица и Павликени, където една трета от везните „само“ са нередовни.

Резултатите от извършените проверки показват, че спрямо 2019 г. процентът на несъответстващите везни е нараснал от 12,2 % на 16,9 %. В известна степен нарастването се дължи на факта, че по време на извънредното положение за преодоляване на вирусната пандемия пазарите не работеха и превантивни планови проверки на тях не са извършвани. След възстановяване на дейността им, търговците не са предприели необходимите действия, които да осигурят спазване на задълженията им по Закона за измерванията.

- Advertisement -

По време на кампанията са издадени 333 акта за установяване на административни нарушения, свързани с несъответствия и нарушения на Закона за измерванията. На някои от пазарите са извършени повторни целеви проверки, дали търговците са предприели действия за осигуряване използването на везни отговарящи на законовите изисквания. При тези проверки се установи, че част от нарушителите са отстранили несъответствията. Част от търговците обаче продължават да работят с несъответстващи везни, независимо от съставените им при предишната проверка актове за установяване на административно нарушение на Закона за измерванията.

При анализа на резултатите от кампанията се стигна до извода, че една от причините за големия брой нарушения е, че размерът на глобите и имуществените санкции за използване на несъответстващи средства за измерване, регламентирани в Закона за измерванията са твърде ниски. Това се отнася в най-голяма степен за физическите лица, каквито са предимно търговците на пазарите. За тях са предвидени глоби от 100 до 300 лева. За юридическите лица, санкциите са от 200 до 500 лева. Размерите на санкциите и глобите не са променяни от приемането на закона през 2002 г. В резултат не се създава система от ефективни възпиращи мерки за ненарушаване на закона.

В тази връзка, ДАМТН ще предприеме законодателна инициатива за повишаване на размера на санкциите и глобите. Промените ще бъдат насочени най-вече към налагане на по-високи санкции на лицата, използващи средства за измерване, които не са преминали изискуемите процедури за одобряване на типа им или за оценка на съответствието, за да бъдат използвани за измервания, свързани с търговски пращания.

Препоръките на ДАМТН към управите на пазарите, борсите и тържищата са, те също да предприемат мерки за противодействие на търговците – нарушители на Закона за измерванията. Тези мерки могат да намерят отражение в промени на нормативните документи, които регламентират реда и правилата за предоставяне на търговски площи. По този начин да изключат възможността, търговци със системни нарушения на Закона за измерванията да наемат търговски маси. Чрез промените да се регламентира и възможност за предсрочно прекратяване на договорите с такива търговци.

Освен това не трябва да се допуска търговците да разполагат везните на места, на които потребителите нямат видимост на резултата от измерването. По този начин, дори със съответстващи на законовите изисквания везни, недобросъвестни търговци биха могли да манипулират резултата от измерването или да изискват потребителите да заплащат суми, несъответстващи на измереното количество.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече