Щедрост! Държавни имоти продадени на безценица във Варна

0

- Advertisement -

Само за последните четири години (след май 2017 г.) бившият областен управител на Варна Стоян Пасев е продал по процедури без търг държавни имоти на стойност надхвърляща 6 млн. лв. Сделките са сключвани както с юридически, така и с физически лица. В първия случай са продавани терени, подходящи за строителство в престижни райони на града, а във втория – служители на областната администрация са придобивали апартаменти, части от къщи и гаражи.

Това показва справка, получена от „Дневник“ по Закона за достъп до обществена информация. Голямата част от имотите са били придобивани от новите им собственици на цени, почти идентични с данъчната им оценка. Веднага след това те са били препродавани на почти същата цена на трети лица, които не са имали право да ги купят без търг.

Сделките, при които имотите са били придобити от служители във варненската Областна администрация, на цени неколкократно по-ниски от пазарните са 13 от общо 77, сключени от Стоян Пасев за четири години. А основанието за продажбата им без търг е текст от Закона за държавната собственост.

Според него държавни служители и служители по трудово правоотношение в администрацията, могат да придобиват без търг недвижими имоти – жилища, ателиета и гаражи – частна държавна собственост, ако са били техни наематели, ако имат най-малко три години стаж в съответното ведомство и не притежават повече от 1/2 идеална част от жилище или вила, годни за постоянно обитаване. Обяснението за тези сделки, според правилника за прилагане на закона е

„за задоволяване на жилищните нужди“

на служителите.

По тези правила напр. младшият експерт във варненската областна администрация Николай Славов е наел през ноември 2017 г. самостоятелен обект в сграда с площ 43.22 кв. м. за 42 лв. на месец. Скоро след това той го е купил за 27 хил. лв., или неколкократно под пазарната му цена. По същия ред колегата му Атанас Минчев е станал собственик на апартамент от 71 кв. м. срещу 46 хил. лв., като няколко месеца преди сделката го е наел с договор за пет години и наем от 70 лв.

Младшият експерт Петър Харалампиев е придобил през 2018 г. „самостоятелен обект в сграда“ с площ 60 кв. м.“ за 25 хил. лв. и е придобил идеална част от парцел, продаден от варненската Областна администрация. В началото на м.г. той е взел под наем и държавен гараж от близо 22 кв. м. срещу месечен наем от 60 лв. Скоро след това купил гаража за 21 хил. лв.

Държавата се е оказала изключително щедра

и към старши експерта в администрацията на Стоян Пасев Радослав Кючуков. В началото на юли 2019 г. той е наел държавен апартамент с площ 91 кв. м. срещу 80 лв. на месец и с договор за пет години. През ноември с.г. той вече купува апартамента като плаща за него около 30 хил. лв. или около 8-9 пъти под пазарната цена на подобни жилища във Варна. Пак през 2019 г. Кючуков е станал собственик и на държавен гараж от 23 кв. м. срещу 13 хил. лв. като преди това за кратко е бил негов наемател, за което е плащал по 66 лв. на месец.

Друг гараж – от 21 кв. м. е бил продаден на Сияна Стоянова, юрисконсулт във варненската Областна администрация за 21 хил. лв. Сделки с твърде сходни параметри през миналата година са сключили също Ваня Георгиева и Милена Дончева, съответно старши и младши експерти в областната администрация.

Гаражът, придобит от колегата им Мариела Станева е с площ 20 кв. м. и цена 20 хил. лв. А младшия експерт Свилен Митов е купил гаража си от близо 23 кв. м. за 22 хил. лв.

Информацията, получена по Закона за достъп до информация показва също, че главният експерт Таня Георгиева си е купила от държавата сграда с площ 55 кв. м., описана като „ведомствено жилище“ само за 15 хил. лв. Преди това то й е било отдадено под наем с договор за пет години и срещу 55 лв. на месец.

Последният гараж, продаден от Стоян Пасев през м.г. е с площ от близо 22 кв. м. и цена 21 хил. лв. Негов собственик е станала Даниела Стойчева, старши експерт в областната администрация във Варна.

Справката, предоставена на „Дневник“ не съдържа данни за адресите, на които се намират имотите, продадени без търг, нито кадастралните им идентификатори. Това прави невъзможна проверката в Имотния регистър за евентуални последващи сделки с тях. Но една идея за това,

какво се е случвало с част от тях

след като са били придобити на цени близки до данъчните им оценки, дава историята на няколко от гаражите, продадени от бившия областен управител на Варненска област без търг.

Само два месеца, след като става собственик на един от тях Милена Дончева, старши експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация – Варна тя го продава за 11.2 хил. евро. По фиксирания курс на БНБ това са 21 905 лв., което означава, че

противно на всяка пазарна логика

Дончева е спечелила от сделката си с атрактивна собственост почти в центъра на Варна едва 905 лв.

Същата схема е приложена и при друга сделка с държавен гараж – този, който е купила Сиана Стоянова, вече споменатият юрисконсулт в администрацията на Стоян Пасев. Сделката е сключена на 2 март м.г., на данъчната оценка на имота – отново почти 21 хил. лв. Но на 17 юни м.г. също като колегата си Милена Дончева Стоянова прави

странна продажба

като се разделя с гаража си в полза на трето лице пак за 21 хил. лв. – точно толкова, за колкото го е купила.

- Advertisement -

Аналогична е и историята с държавния гараж, придобит от младшият експерт Петър Харалампиев. Той е останал негов собственик едва 28 дни, но за разлика от колегите си не се разделя със собствеността си без печалба. След като го е придобил за 21 хил. лв., на 14 октомври м.г. той го е прода за 25 хил. лв.

Останалите четири гаража, с които Стоян Пасев е задоволил нуждите на чиновниците си без търг имат, почти същата съдба. Свилен Митов, младши експерт във варненската областна администрация, дори пуснал обява във „Фейсбук“, че отдава своя гараж под наем съвсем скоро, след като го е купирл.

Бивши служители на Пасев, пожелали анонимност, разказаха, че част от

гаражите са били предлагани на пазара от агенция за недвижими имоти

на цена в евро и два пъти по-висока от тази, на която са били придобити.

По повод повторните продажби на част от гаражите скоро, след като са били придобити от държавни чиновници, през ноември м.г. народния представител Стела Николова (по това време общински съветник от „Демократична България“) подаде сигнал до Окръжната прокуратура във Варна.

Извършената проверка, е завършила няколко месеца по-късно с постановление за отказ от образуване на наказателно производство и прекратяване на преписката. Текстът на постановлението обаче съдържа любопитни свидетелски показания, дадени от служителите, продали гаражите само няколко месеца, след като са ги придобили от държавата, за да задоволят нуждите си.

Сияна Стоянова и Милена Дончева посочват една и съща причина за продажбата на имотите си – лошото им състояние, изискващо големи суми за ремонт, с които те не разполагали. Доста по-интересен е мотивът за продажбата, извършена от Петър Харалампиев. В показанията си пред разследващите той разказал, че е

купил държавния гараж, за да държи в него мотоциклета си

Но само няколко месеца след това гаражът му станал излишен, тъй като продал мотора.

„При така установената фактическа обстановка се извежда заключението, че при отдаването под наем и последвалата продажба на имотите – частна държавна собственост Областна управа – Варна е действала правомерно и при спазване на съответните законови разпоредби. Не са налице нарушения на процесуални и материални закони, както и липсват данни за престъпление от общ характер“, е записано в мотивите на прокуратурата за прекратяване на преписката.

Оценката за извършеното от Стоян Пасев обаче е отразена в последното изречение от тях: „Съществува въпросът относно целесъобразността на подобни сделки с имотите – частна държавна собственост, но проверката и обсъждането на този въпрос е извън правомощията на прокуратурата и МВР„.

По повод на прекратената проверка на сделките с държавни имоти в понеделник Стела Николова каза за „Дневник“: „Никъде в жалбата ми няма съмнения в законосъобразността на сделките, които Стоян Пасев е сключил със служителите си, за да задоволи „нуждите им“ от гаражи. Това, което поисках е да бъдат проверени банковите сметки на купувачите, за да стане ясно дали цената, отразена в нотариалните им актове за придобитите имоти, съответства на реално платената. Странно защо обаче прокуратурата не е намерила за необходимо да го направи“.

В справката, предоставена на „Дневник“ по Закона за достъп до обществена информация, има и

други интересни продажби без търг

Така например в сделка за прекратяване на съсобственост държавното дружество „Автомагистрали“ е придобило от варненската областна администрация градски терен от близо 37 дка. Неговата цена е 389 хил. лв., или по около 11 лв. на кв. м. По неофициална информация става въпрос за терен на т.нар. „остров“ между стария и новия плавателен канал, свързващ морето с Варненското езеро.

Интересни са и продажните цени на шест ведомствени апартамента на Държавното предприятие „Железопътна инфраструктура“. Един от тях, с площ 97 кв. м. е бил продаден за малко над 15.2 хил. лв. или по около 157 лв. на кв. м. Друг от апартаментите в смятаното за квартал на Варна с. Тополи с квадратура около 66 кв. м. е продаден за малко под 9 хил. лв. Цените за кв.м. на останалите три апартамента също са няколко пъти под пазарните.

Сред „най-интересните“ сделки

извършени от бившия областен управител Стоян Пасев са и тези по чл. 44, ал. 3 от Закона за държавната собственост. Този текст гласи, че земя или съответни идеални части от нея – частна държавна собственост, могат да бъдат продадени на лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда върху нея. Тези сделки се извършват също без търг.

Пак по този текст от закона, компанията „Ескана“, свързвана с бизнес групата около „Химимпорт“ и „Централна кооперативна банка“ е придобила поземлен имот от близо 24 дка в с. Дебелец на цена от 78 хил. лв.

Безспорния хит сред сделките на Пасев с частна държавна собственост обаче е тази с терен от близо 6 дка във варненската Морска градина за малко над 708 хил. Лв. Това прави под 120 лв. на кв. м. в един от най-атрактивните и скъпи райони на Варна. 

„Дневник“ публикува информацията за продажбата на терена в морската градина в средата на юни т.г. Две седмици по-късно, в началото на юли Върховната административна прокуратура съобщи, че „по информация в медиите“ е образувала преписка за сделката. Резултати по нея до този момент не са обявени.

Спас Спасов, „Дневник“

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече