Ето как България ще премине към еврото

0

- Advertisement -

По план България трябва да премине към еврото от 1 януари 2024 година. До тогава остават едва година и два месеца. През оставащото време се очаква да бъдат предприети всички процедури за нормалното преминаване към европейската валута. 

В нея са разяснени основни моменти от процеса по превалутиране. Законът ще урежда най-общо начина и срока за замяна на пари в брой, правилата за превалутиране на цени, заплати, социални помощи, финансови инструменти, мерките за защита на потребителите, санкции.

Превалутиране

Превалутирането ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро, който ще бъде потвърден с изменение на Регламент (EО) № 2866/98. Не се допуска преизчисляване на суми, използвайки съкратената форма на фиксирания валутен курс, а трябва да се използва изцяло фиксираният курс за обмен, т.е. с всичките пет знака след десетичната точка.

Преобразуването на цените и другите стойности от лева в евро ще се извършва чрез прилагане на пълната числова стойност на фиксирания валутен курс и закръгляване на получената сума до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие с математическите правила за закръгляване, а именно: ако третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен, и обратното – ако е 5 или повече, се закръгля към по-горната цифра. 

Договори, такси, данъци кредити и депозити

Въвеждането на еврото няма да изменя или отменя действието на съществуващите договори, както и на данъци и такси. Всички договори, включително за кредити, депозити, както и финансови инструменти в лева или ще продължат действието си след присъединяването на България към еврозоната. Стойността на лева ще бъде равнозначна на стойността в евро, преобразувана чрез прилагане на неотменимо фиксирания обменен курс от 1.95583 лева за 1 евро. 

Всички сметки с левови баланси ще бъдат превалутирани към евро още в първия ден на приемането на еврото и това следва да стане безплатно по фиксирания курс. 

Обмяна на български банкноти и монети за евробанкноти и евромонети

Българската народна банка ще обменя безплатно и в неограничено количество банкноти и монети от лева в евро. Всички други кредитните институции и Български пощи ще предоставят същата услуга безплатно в рамките на 6 месеца от въвеждане на еврото, а след това срещу такса. 

БНБ ще трябва да организира производството на евромонети с българска национална страна. Банката ще отговаря и за организацията и снабдяването на всички останали кредитни институции, търговци и пощи с тези евробанкноти и монети. В задълженията ѝ спада още да изтегли, съхрани и унищожи левовите банкноти и монети. Да заменя повредени български банкноти и монети с евро и да определи случаите, при които това не би било възможно. Тук рисковете са да се правят опити за обмен на фалшиви български пари, но за това също ще се следи стриктно. Предвижда се дори да бъде изработен модел са компенсация на търговци и кредитни институции, които са приели плащания с фалшиви банкноти и монети.

Хибриден период на преминаване към еврото

В първия месец от въвеждането на еврото у нас ще има т.н. период на двойно обращение на лева и еврото. През този период, граждани и бизнес ще могат да плащат в лева, но търговците ще трябва да връщат ресто на клиентите си единствено в евро. За да се избегне рискът търговците да бъдат заляти от български стотинки, се предвижда те да не са длъжни да приемат повече от 50 бг монети.

- Advertisement -

Банкоматите пък ще пускат пари единствено в евро от първия ден на приемането на валутата.

Период на двойно обозначаване на цените

Цените във всички обекти у нас ще трябва да се изписват и в лева, и в евро за период, който ще започне да тече 1 месец след датата на вземане на решение от Съвета на ЕС за въвеждане на еврото в България  и ще завърши 12 месеца след датата на въвеждане на еврото в България. Ако се върви по приетия план, цените ще се обозначават двойно до края на 2024 година. Цените се обозначават в лева и в евро още на всякакъв тип брошури, ценоразписи, фактури, касови бележки и др. Комисията за защита на потребителите ще следи за правилно преобразуваните цени.

Кампания „Честен търговец“ и „черен списък“ на търговците

С цел поощряване на коректните търговци, Министерството на икономиката и индустрията, съвместно с Комисията за защита на потребителите и представители на неправителствените организации, ще организира кампания „Честен търговец“. Тези от търговците/доставчици на услуги, които спазват правилата за точно преобразуване на цените на продуктите/услугите си от лева в евро, както и за разбираемо и коректно обозначение на цените по време на периода на двойното ценообразуване, ще получат стикер „Честен търговец“, за да информират потребителите, че участват в кампанията. Търговците, които умишлено нарушават правилата за преобразуване или закръгляване, ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство, като техните имена ще бъдат посочени в „черен списък“, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите, на страницата за еврото, както и чрез други информационни канали. За следенето на добрите практики на търговците следва да бъдат отговорни институциите – организатори на кампанията, а гражданите ще бъдат поканени да се включат в процеса на събиране и предаване на информация.

Заплати и пенсии

Задължението заплатите, пенсиите, социалните помощи и други придобивки ще се изплащат в евро след датата на въвеждане на европейската валута. Сумите в трудовите договори, както и за горепосочените плащания, следва да бъдат превалутирани в полза на служителя или на бенефициента по социални плащания, като се закръгли до най-близкия евроцент.

Защита на потребителите от злоупотреба

Много българи се страхуват, че при въвеждане на еврото, цените рязко ще скочат. Затова в Закона ще има конкретна норма, която да защитава българите от подобен ефект. 

Интересите на българските граждани трябва да бъдат максимално защитени. Следва да се гарантира, че потребителят няма да е в по-неблагоприятно положение след въвеждане на еврото, отколкото би бил, ако еврото не е въведено. За целта ще бъдат предприети всички възможни мерки за предотвратяване на злоупотреби при превалутирането на лева в евро. Ефективните инструменти за наблюдение и контрол ще понижат риска от повишаване на цените в резултат от въвеждането на еврото. 

Подобни мерки ще има и по отношение на евентуалните злоупотреби и фалшификации, свързани с въвеждането в обращение на евробанкнотите и монетите. 

Срокове

По приетия план от предходното правителство еврото от 1 януари 2024 година еврото трябва да стане официална валута у нас. По последни данни на управителят на БНБ Димитър Радев от тази седмица обаче изоставаме много по плана за приемането. Освен това, за да влезе в Еврозоната, България трябва да има редовно правителство и Народно събрание. 

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече